Wdrożenie systemu HACCP wg przepisów prawnych polskich, unijnych oraz Codex Alimentarius

Oferujemy:
1. Przeprowadzenie audytu, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP.
2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wdrożenie systemu HACCP.
Przeszkolimy kierownictwo oraz pracowników firmy.
3. System H.A.C.C.P. wdrażamy w oparciu o:
a) Przepisy prawa polskiego i unijnego ustawę o bezpiczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia 852/2004, 853/2004 i 183/2005
b) Normę ISO 22000:2006 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego
c) WHO/FAO Codex Allimentarius (Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 3, 1997)
4. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej lub jednostki certyfikującej.
5. Końcowym etapem jest przeprowadzenie audytu mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

Duże doświadczenie, profesjonalizm i niewysokie ceny są naszym atutem.

http://www.haccp-polska.pl

Copyright haccp-polska.pl